Akıllı Fabrika Nasıl Olunur?

Akıllı Fabrika

Her ürün bir ID ile üretimin başından sonuna takip edilebilmeli (Barkod, RFID, Sensor, Ürün üzerine çıkmayan işaret)

Ürün izlenebilirliliği software olarak da anlık olarak takip edilebilmeli.

Üretimde kullanılan araçların (makine, robot, insan, alet) parametrelerine (gerginlik, sıcaklık, devir, basınç, enerji tüketimi) anlık olarak erişilebilmeli

Proses verileri istatistik veri tabanında tutulmalı

Üretim araçlarını (makine, robot, insan, alet) uzaktan yöneten ve yazılım ve donanımlar kurulmalı.

Proses verileri ve üretilen çıktı verilerinin veri analitiğini yaparak karar veren veya öneri veren sistemler kurulmalı.

Üretim araçlarından gelen proses verileri ile ürün kalitesini değerlendiren sitemden gelen verileri kullanarak üretim verimini optimize eden yazılımlar kullanılmalı.

Üretim verileri ile senaryolar ve modeller oluşturarak tahmin sistemleri kurulmalı.

Üretim araçlarının potansiyel arızalarını tahmin edebilecek (sensorlar, tahminleme yazılımları, üretici veri tabanı ile ilişkili istatistik bilgileri) sistemler kurulmalı.

Üretim araçları hata, arıza, bakım ihtiyacı bilgileri verdiğinde otomatik olarak ilgili birime iletilmesi.

Üretim

Üretim planı o zamanki amaçlar doğrultusunda üretim gerçekleştirmede kullanılacak kaynakların (insan, malzeme, makine, teçhizat, kalıp) durumlarına göre otomatik güncellenebilmesi.

Ürün den ürüne geçerken Setup süreleri minimize eden sistemler kurulmalı.

Üretim planı çok enerji harcayan üretim araçları (boya makinesi, kurutma) enerjinin ucuz olduğu saatlerde yapılması için optimize edilebilmeli.

Geçmiş üretim verileri ile tahminleme yapılarak doğru üretim planı yapılmalı.

Üretim planı optimize edilerek simülasyonlar yapılarak eniyilemeli.

İşletmede üretim performans verileri anlık olarak paylaşılmalı.

Robot

Otomasyon sistemi kurulmalı, otomasyon sistemi ürün tip dönüşümlerine destek vermeli.

Üretimin kalitesini ölçen robotlar ve sensorlar olmalı.

Robotlar mobil olarak birden fazla fabrika ya da bölümde kullanılabilmeli.

Personel ile beraber çalışan robotlar çalışma ortamının ergonomisini iyileştirmeli. (Yük taşımayı kolaylaştırmak, daha hassas işleler yapmak gibi.)

Karmaşık olmayan işleri de robot yardımıyla yapabilmek

İnsanlar için monoton gelen işlerde robot kullanılmalı

İnsanlara tehlike yaratan işlerde robot kullanılmalı

Artırılmış Gerçeklik

Montaj süreçlerinde çalışanlar sanal gerçeklik teknolojisi kullanmalı

Depo yönetiminde personel sanal gerçeklik teknolojisi kullanmalı

İşçinin çalışma aletlerinin takip sistemi ve kolay erişebilme sistemi kurulmalı

Sanal operasyon planları proje planları simülasyonu yapılmalı

Sosyal İş ağı

Şirket içi iletişim ağı

Departmanlar arası beraber iş yapmayı sağlayan uygulamalar

Anlık destek hizmetleri alınacak uygulamalar

Sanal Eğitim

Yeni işe alınanın eğitimi için sanal gerçeklik, katılımcı eğitim gibi uygulamalar

Personel yetkinliklerine göre ihtiyaç duyulan eğitimlerin planlanması ve izlenmesi

Personel yetkinliklerinin şeffaf ve katılımcı kullanılması

Elektronik Performans Panoları

Üretimdeki Mevcut durum, KPI lar

İyileştirme projelerinin bilgisayar ortamında olarak izlenmesi

Mobil Performans Göstergeleri

KPI‘ların anlık izlenmesi

Ekipman durumlarının izlenmesi

Performans göstergelerinin izlenmesi

Önceki iş Sonraki iş mevcut iş performanslarının izlenmesi

İş talimatlarının izlenmesi

Üretim Teknik Resimlerinin izlenmesi

Entegre Ürün Geliştirme

Tedarikçiler ile entegre iş birliği yapılan platform

Üretim maliyetleri tasarım anında hesaplanması

Ürün verilerinin müşteri teslimi ve ürünün çöpe gidişine kadar toplanması

Üretim aşaması ile tasarım aşamasındaki gerçekleşenlerin birbiriyle çift yönlü haberleşmesi

Veri Odaklı Kalite Kontrol

Üretim esnasında ölçülen kalite parametrelerinin kaydedilmesi

Veri analitiği kullanarak optimizasyon yapmak

Kalite verisine bağlı kendi kendisini anlık optimize eden sistemler.

Kalite parametreleri sensörler kameralar vasıtası ile anlık olarak kaydı.

Kestirimci Bakım

Makinelerin sensörler vasıtası ile anlık durum kontrolü

Bu sensörlerden gelen bilgiler ile tahminleme yaparak arızayı öngörme

Makine bakım planları izlenerek ve öngörülerek planlama yapma

Arıza durumunda ilgili birimlerin anlık haber verilmesi ve planların optimize edilmesi

Arıza dış destek gerektirdiğinde görüntülü, yazılı, interaktif müdahale yapılabilmesi

Arıza ve çözüm olayının arşivlenmesi tekrar etmemesi ve benzer problemler için incelenebilmesinin sağlanması.

Şeffaf Tedarik Zinciri

MES ile ERP arasında anlık ve iş birliği

MES ile PLM arasında anlık iş birliği

Tedarikçilere yaptırılacak işlerin standartlarının tanımlı ve güncel olması

EDI sistemi kurulmuş ve yaygın olmalı

ERP’nin tüm süreçlerde etkin kullanılması

Tedarik edilen malzeme stoklarının tedarikçiler ve işleme tarafından anlık paylaşımı

Akıllı Depo

Depo sipariş hazırlama otomasyonu hangi raftan ne alınacağı ve hangi rafın nerde olduğu raftaki hangi ürünün alınacağı sistemler

Deponun anlık olarak durumunun doğruluğunu sağlayan teknolojiler (RFID, Barkod, Görüntü)

Malzeme tüketim ve stok miktarlarında tahminleme analizleri

Dijital Fabrika Lojistiği

Süreçlerin tamamen (onay, izleme, istek) bilgisayar ortamında yapılması.

Lojistikte kullanılan araçların (kamyon, tır) yol, yük optimizasyonu

Malzemelerin taşıma sürelerinin hesabı için otomasyon

Malzeme hareketlerinin optimizasyonu için veri toplama ve optimizasyon sistemleri

Otomatik Stok Yenileme

Üretim hattına ham madde ve yarı mamul beslemesinin otomasyon ile yapılması

Sistem tarafından Tedarikçilere otomatik sipariş geçilmesi

Süreç içi stokların optimizasyonu

Tedarik sisteminin hızlı ürün değişikliklerine uyumlu olması

Bulut Hizmetleri

Birleştirilmiş tüm süreç verilerinin oluşturulması ve bulut sisteminde kullanıcıların paylaşımına açılması

Big data analizleri yapabilecek veri depolama sistemi araçları

Dijital Fabrika Tasarımı

Fabrika simülasyonu

3D simülasyonlar

Kaynak tüketimi ihtiyacı simülasyonları (Enerji, yakıt, hava, su, alan)

Üretim plan simülasyonu

3D Printerlar (Eklemeli İmalat)

Yedek parça imalatında 3D printer kullanımı

Prototip üretiminde

Alet ve Yardımcı alet üretiminde