Kalıp

Kalıp sektöründe Proje izlenebilirliliği, kontrol edilebilir maliyetler,  verimsiz süreçler, hedeflenen süre kontrolü, üretim ve iş gücü kayıpları, fason yönetimi ve termin sorunlarını yok  eden ürün ve hizmetlerimiz ile; Organizasyonu hızlı hareket edebilen, çevik, standartları kesinleşmiş, verimlilik sorunlarını göz önüne seren aktif bir yapıya dönüştürürüz.
Bunu yaparken de işletmenizin kendi kaynaklarını kullanır. Kendi personelinizi ve yöneticilerinizi kullanarak bu sistemleri kurmanızı sağlarız. Yalın teknik ve metodlarımız ile Kısa sürede kullanıma geçirerek mutlu ve başarılı bir organizasyon oluşturmanıza katkıda bulunuruz.

Kalıp sektöründe Yalın Yazılım ürünleriyle tüm süreçler ve çözümler birbiri ile entegre olur.
Bugünü ve yarını ilgilendiren çözümleri istediğiniz zaman kurmanıza imkan tanır. Yatırımınızı korur ve toplam sahip olma maliyetini en aza indirger.

Sektörün Detayları

Proje izlenebilirliği

Proje tekliften üretimin tüm aşamalarındaki takibi barkodlu üretim emirleri ile operasyonel takiple sürekli proje kontrolü gerçekleştirilir. Tüm projeler yetkili bölümlerce anlık bilgi ile kontol altında tutulur.

Üretim Çizelgeleme 

Her kalıp projesi yeni bir süreç olduğundan hedeflenen süre ve maliyetden sapmalar kontol altında tutulmalıdır. Bu amaçla üretim, tasarım ve montaj süreçlerinde sürekli projelerin durumlarının değişen şartlara göre en iyilenerek yeniden sıralanması ve önceliklendirilmesi gereklidir. Böylelikle mevcut kaynakların kullanımının en iyilenmesi ve yeni projelerin terminlerinin otomatik verilebilmesi sağlanır.

Fason Takibi

İşletme dışında yapılan faaliyetlerin takibini sağlar, fason işletmelerin yönetilmesini kolaylaştırır. Fason üretim iş emirleri, sevk irsaliyeleri hazırlanmasını sağlar.

Süreç içi Kalite Kontrol Sistemi

Kalite Kontrol işleminin bilgisayar destekli yapılmasını sağlayan sistemdir. Kontrol özelliklerinin bilgisayar ortamda bir veri tabanına aktarılmasını sağlar ve otomatik ambar hareketleri  oluşturur. İstenildiği zaman İş Emri, Referans, Sipariş, Müşteri, Seri numarası, Barkod Numarası, referans özellikleri ile geçmiş bilgilere ulaşılıp istatistiksel raporlar ve analizler yapılmasını sağlar.

Revizyon Takibi

Projenin revizyonlarını tarih ve revizyon numarasında takibi ve birbirleri ile olan süreç ilişkilerinin geçişini sağlar. Buna bağlı olarak tüm süreçlerdeki izlenebilirliliği kolaylaştırır, revizyon raporlarıının alınmasını sağlar.

Hızlı Proje girilmesi

Projenin daha önceki bir projeden kopyalanarak hızla termin ve teklif verilmesini veya planlamaya alınmasını sağlar. Kopyalama özellikleri sayesinde otomatik ürün ağaçlarını ve rotalarını oluşturur.

Üretim den Veri Toplama ve Yönetimi

Üretim Sistemi içerisindeki makine ve insandan elektronik ortama bilgi alınabilmesi uygun olan veya bu hale getirilmesi mümkün olanlarından bir proje çerçevesinde çalışma, duruş, arıza, hata, sarfiyat, elektrik-su-doğalgaz-vs. tüketim gibi bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin sürekli ya da kesikli olarak bilgisayar ortamında oluşturulacak bir veri tabanına aktarılması, istendiğinde on-line veya özet rapor olarak gösterilmesini sağlar.

Kapasite Planlama

Alınan siparişleri yerine getirmek için gerekli olan kapasitenin belirlenmesi gerekir. Siparişleri belli periyodlara dağıtma problemi kısa dönemli bir ana üretim planlama problemidir. Siparişler periyodlara dağıtıldıktan sonra, her periyod kendi içerisinde çizelgelenir. Burada gerçekleştirilen çalışma ise, çizelgeleme probleminin basitleştirilmesidir. Bu şekilde çizelgeleme probleminin çözümü hızlanmış olur.