Kariyer

Home / Kariyer

Yalın Kariyer

Yalın’ın başarısının arkasında kaliteli, eğitimli ve gelişmeye açık insan kaynağı yatmaktadır. Yalın’ın yönetim felsefesi, bütün çalışanlarının aynı vizyon ve misyona sahip olması, ortak hedeflerin paylaşımı ve kişilere yetki ve sorumluluk verilmesine dayanmaktadır. Şirketimizde işe alım ve performans değerlendirmelerinde din, dil, ırk, cinsiyet ve bedensel engel konularında ayrım yapılmaz, fırsat eşitliği ilkesine uyulur.

Yalın İnsan Kaynakları politikalarının başlıca hedefleri, çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak, kuruma bağlılıklarını güçlendirirerek, mutlu çalışanlar ile verimli işler çıkarılmasını sağlamak, şeffaflık prensibine uygun bir şekilde gerekli haberleşme kaynaklarını kullanarak çalışanlarıyla her türlü görüş ve fikrin paylaşılmasına ortam hazırlayıp çalışanlarına rahat ve güvenli bir iş ortamı sağlamaktır.