Kategori: Dökümanlar

Yazı

Akıllı Fabrika Nasıl Olunur?

Akıllı Fabrika Her ürün bir ID ile üretimin başından sonuna takip edilebilmeli (Barkod, RFID, Sensor, Ürün üzerine çıkmayan işaret) Ürün izlenebilirliliği software olarak da anlık olarak takip edilebilmeli. Üretimde kullanılan araçların (makine, robot, insan, alet) parametrelerine (gerginlik, sıcaklık, devir, basınç, enerji tüketimi) anlık olarak erişilebilmeli Proses verileri istatistik veri tabanında tutulmalı Üretim araçlarını (makine, robot,...

Yazı

Programcı Olmadan Yazılım Geliştirme Aracı

END USER SOFTWARE DEVELOPMENT – GENEU ÖZET İşletmelerin kendi bünyelerinde özel yazılım geliştirme istekleri; gerekli insan kaynağını bulamamak, kaynak maliyetinin yüksekliği, yazılım geliştirme süreçlerini verimli yönetememek gibi nedenlerle çok problemli olmaktadır. İşletmenin yazılım firmalarının ürettiği hazır çözümleri kullanması durumunda, hazır yazılımların süreçlerine tam uymaması yüzünden, analiz/geliştirme süreleri beklenenden yüksek maliyetlerle sonuçlanmaktadır.   Bu sebeplerle acaba...

Yazı

IQPS

YALIN SOFTWARE – Tübitak 1501 IQPS Projesi YALIN Software 2001 yılında başladığı yazılım geliştirme çabalarını 2008 yılına kadar kendi bilgi ve birikimleri ile 2008 yılına kadar sürdürerek Üretim işletmeleri için olmazsa olmaz yönetim yazılımlarından IBS (Entegre İş Sistemi – ERP) ve DAS (Üretimden Veri Toplama Sistemi – MES) ürünlerini geliştirdi. Bu yazılımlarının değerini 100’den fazla müşteri ve 1500’den fazla kullanıcısı...

Yazı

ERP Ne Sağlar?

Yönetimi Kolaylaştırma Firmanızın baştan başa tüm süreçlerini entegre fonksiyonlar kullanarak etkileşimli yönetmenize olanak verir, yönetimi kolaylaştırır. Ortak Arayüz Tüm bölümlerde kullanımı kolay, benzer ve mantıklı ortak arayüz sağlar. Tek Sistem Bağımsız ve verimsiz çalışan eski sistemleri yenileyip entegre çalışan hale getirir. Gerçek anlamda modüler yapının getirdiği olanaklar nedeniyle, firmanınızın Kurumsal Bütünleşik İş Sistemini istediğiniz başlangıç düzeyinden başlayıp...

Yazı

ERP Nedir?

ERP Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Enterprise Resources Planning (ERP)   ERP işletmenin coğrafi olarak farklı bölgelerde bulunan fabrikalarının, bunların tedarikçi firmalarının ve dağıtım merkezlerinin (depo) kaynaklarını eşgüdümlü olarak planlmasıdır. Bu çerçevede, hangi müşteriye ait siparişin, hangi dağıtım merkezinden karşılanması veya hangi fabrikada üretilmesi gerektiği, tüm fabrikaların malzeme ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasının uygun olacağı, fabrikaların elinde bulunan...

Yazı

OEE Nedir?

OEE Overall Equipment Effectiveness Toplam Ekipman Etkinliği Üretim proseslerinin ( makinelerin, üretim merkezlerinin, montaj hatlarının vs.) etkinliği ni gözlemleyen ve geliştiren en iyi ölçüm me­todudur. Endüstride sıkça kullanılan bakım göstergelerinden birisidir. Amaç; şirketlerin gereksiz satın alımları yerine mevcut eldeki makine ve ekipmanların per formanslarının arttırılmasına odaklanmaktır. OEE, TPM ( total productive maintenance – toplam verimli bakım )...

Yazı

İleri Planlama ve Çizelgeleme

İleri Üretim Çizelgeleme Yazılımı IPS[1] ÖZET Türkiye’deki işletmeler, rekabetçi güçlerini koruyabilmek için, verimliliklerini arttırmak ve çok adette ufak partili siparişin hızlı teslimatını gerçekleştirmek durumundadır. Bu ise özünde karmaşık bir üretim çizelgeleme problemidir. Ancak Türkiye’deki pek çok işletmede çizelgeleme bilinci mevcut değildir ve çizelgeleme faaliyetleri gelişigüzel şekilde yapılmaktadır. Bu sebeple IPS (Intelligent Production Scheduling) yazılımı ile...

Yazı

MRP II Nedir?

Üretim Kaynakları Planlaması (ÜKP) Manufacturing Resource Planning (MRP II) MRP II, bir imalat firmasının tüm kaynaklarının etkin olarak planlanması yöntemidir. Gerçek bir firmayı, her faaliyetin etkisini test etmek için simüle edebilen standart mantıklı formel bir sistemdir. Bazen firma işletim sistemi, bazen de işletmenin bilgisayar modeli olarak adlandırılmaktadır. Ortak bir veri tabanındaki bilgilerden yararlanarak iş planı,...

Yazı

MRP Nedir?

Malzeme İhtiyaç Planı (MIP) Material Requirements Planning (MRP) Malzeme İhtiyaç Planlama sistemi, envanter yatırımlarını minimize etmek, üretimi ve etkenliği arttırmak ve alıcıya yapılan hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bir yönetim çizelgeleme ve kontrol tekniğidir. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), üretim planlama ve envanter kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren bilgisayar destekli bir sistemdir. MRP sistemi eksiksiz bir planlamayı, etkili bir malzeme kontrolünü ve...

Yazı

Üretim Yönetiminin Tarihsel Süreci

İngilizcede “imalat/üretim” kelimesinin karşılığı olan “manufacture”, latince kökenli manus (el) ve  factum (yapmak) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Üretim kavramı, ilk çağlardan günümüze kadar; bir şey oluşturmak, meydana getirmek veya ürünün fiziksel özelliklerini değiştirmek gibi anlamları taşımıştır. Mısırlıların  piramitleri, Çinliler’in Çin Seddi, Inkaların şehir düzenlemeleri, imalat teknikleri, üretim faktörlerinin bir plan ve program çerçevesinde kullanıldığı klasikleşmiş örnekler olarak bilinmektedir. 1770’lerde...