Yönetimi Kolaylaştırma
Firmanızın baştan başa tüm süreçlerini entegre fonksiyonlar kullanarak etkileşimli yönetmenize olanak verir, yönetimi kolaylaştırır.
 

Ortak Arayüz
Tüm bölümlerde kullanımı kolay, benzer ve mantıklı ortak arayüz sağlar.
 

Tek Sistem
Bağımsız ve verimsiz çalışan eski sistemleri yenileyip entegre çalışan hale getirir. Gerçek anlamda modüler yapının getirdiği olanaklar nedeniyle, firmanınızın Kurumsal Bütünleşik İş Sistemini istediğiniz başlangıç düzeyinden başlayıp en son ulaşmak istediğiniz bilişim altyapısına yavaş yavaş ulaştırabilirsiniz. En basit düzeyde kurulmuş iş sisteminden işletmenin içinde kurulacak otomasyona ve internet üzerinden yapılabilecek işlemlere uzanan fonksiyonlara istediğiniz hızda gelebilirsiniz.
 

İşinize Odaklanma
Arka planda yürütülen işlemlerin otomasyonu ve iş süreçlerinin hızlı akışı ile sadece işinize odaklanmanızı sağlar. İsraf sayılabilecek gereksiz çabaları elimine eder.
 

Basitlik ve Standart
İş sistemlerini basitleştirir ve standartlaştırır. Kullanıcı bazında yazılım kişiselleştirme fonksiyonu ile her kullanıcının iş yapış biçimine en uygun arayüz listeleri, arayüz etiketlendirmeleri, seçim listesi içerikleri yine yazılım içerisinden ayaralanarak düzenlenir.
 

Verimlilik
İş süreçlerinde iyileşme sağlar. Gereksiz ve fazla stoklarda azalma, süreçlerinin daha net izlenebilmesi ve uygun işlemlerin yapılması, hata nedenlerinin belirlenerek yok edilmesi çalışmalarına ışık tutma, süreçlerdeki verimsizliklerin nedenlerinin belirlenerek önleme çalışmaları, makine ve işgücü performansına etki eden problemlerin analizi, maliyet arttırıcı unsurların izlenmesi ve yokedilmesini sağlar.
 

Doğru ve Hızlı Karar verme
Operasyonel kararlarda iyileşme ve veriye kolay erişim sağlar. Güvenilir verilerin getirdiği rahatlıkla yönetim karar destek sistemi oluşturulur ve anahtar performans göstergeleri belirlenip izlenerek sistematik iyileştirme kararları verilir.
 

Güçlü iletişim
Müşterilerle ve tedarikçilerle olan iletişimi güçlendirir, bağımlılıkları artırır. Birbirinden uzak birimler veya insanlar arası koordinasyonu sağlar. Yazılım aracılığıyla şeffaflık ve güven ortamı yaratılır.
 

Maliyet Azalması
Maliyet unsurlarının belirlenmesi ve zaman bazında anlizleri ile işletme maliyetlerinde azalma sağlanır.
 

Stratejik Kararlar
Stratejik kararlara doğru ve güvenilir veriyi oluşturur . İstendiğinde ve şartlar oluştuğunda bu kararların otomatik oluşturulmasını sağlar.
 

Müşteriyi İşletmeye Dahil Etme
İş süreçlerine müşteri katkısını artırır. Şeffaf ve tam zamanlı iletişim sağlanarak çıkabilecek problemlere engel olunur, doğru zamanda doğru işlerin yapılmasına yardımcı olur, kontrol ve yeniden iş yapma israflarını kaldırır.
 

Mobilitenin Avantaj Etkisi
Etkin bir E-Ticaret ve Mobilite altyapısı sağlar. Süreç içerisindeki taşınma, iletişim yolları arama, doğrulama, ek insan ve organizasyon kullanımı gibi israfları engeller. İşi yapan unsurların zamanında ve doğru işi yapmalarına yardımcı olur.
 

Esneklik
Değişikliklere ve gelişmelere çabuk uyum. Kurumsal büyümeniz veya küçülmenizde çabuk uyum sağlar. Süreçleriniz, ürünleriniz ve organizasyonlarınız ile ilgili ani ve kapsamlı değişimlerin sağlıklı yapılandırılmasında hız ve güç sağlar.
 

Yapınıza Uygunlaşabilme
İşinizin gereklerini sağlayarak işinize özel yapıda çalışır. Standart bir MRPII veya ERP davranış şeklinden ciddi bir farklılık olarak, parametrik ve esnek yapısıyla firmanızın mevcut yönetim kültürünü yazılım içerisinde yaşatır, kendinizi yabancı hissetmezsiniz.
 

Önceden Görme Yeteneği
Olayların önceden görülmesi ve önlem alınabilmesini sağlar. Uyarılar oluşturarak ve  bazen de sistemin yapılmaması gereken davranışları engelleyerek akıllı bir kültür yaratılmasında etkin rol alır.
 

Dökümanlar

Akıllı Fabrika Nasıl Olunur?…

Akıllı Fabrika Nasıl Olunur?… (2338)

2017-10-25 18:26:00

ENDÜSTRİ 4.0AKILLI FABRİKA NEDİR NELER YAPMALIDIRWHO IS SMART FACTORY &nbs Akıllı Fabrika Her ürün bir ID ile üretimin başından sonuna takip edilebilmeli (Barkod, RFID, Sensor, Ürün üzerine çıkma…

Tamamını Oku...

Son Kullanıcı Tabanlı Yazılım Geliştirme Aracı…

Son Kullanıcı Tabanlı Yazılım Geliştirme Aracı… (7934)

2014-10-28 19:53:00  

Son Kullanıcı Tabanlı Yazılım Geliştirme Aracı Cengiz TOĞAY1 Volkan AKKUŞ2   Al et DOĞRU3 1Netaş Telekomünikasyon A.Ş, İstanbul, Türkiye 2Yalın, Bursa 3Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilg…

Tamamını Oku...

Programcı Olmadan Yazılım Geliştirme Aracı…

Programcı Olmadan Yazılım Geliştirme Aracı… (10113)

2014-10-14 18:53:00 Programcı Olmadan Yazılım Geliştirme Aracı

PROGRAMCI OLMADAN YAZILIM GELİŞTİRME ARACI END USER SOFTWARE DEVELOPMENT - GENEU &nb ZET İşletmelerin kendi bünyelerinde özel yazılım geliştirme istekleri; gerekli insan kaynağını bulamamak, kayna…

Tamamını Oku...

IQPS…

IQPS… (6165)

2014-10-14 18:53:00

YALIN SOFTWARE – Tübitak 1501 IQPS Projesi YALIN Software 2001 yılında başladığı yazılım geliştirme çabalarını 2008 yılına kadar kendi bilgi ve birikimleri ile 2008 yılına kadar sürdürerek Üretim i…

Tamamını Oku...

ERP Ne Sağlar?…

ERP Ne Sağlar?… (20244)

2014-10-14 18:53:00

Yönetimi Kolaylaş//smanızın baştan başa tüm süreçlerini entegre fonksiyonlar kullanarak etkileşimli yönetmenize olanak verir, yönetimi kolaylaştırır.  rong>Tüm bölüsp;kullanım…

Tamamını Oku...

ERP Nedir?…

ERP Nedir?… (19444)

2014-10-14 18:26:00

ERPKurumsal Kaynak Planlama (KKP)Enterprise Resources Planning (ERP)   ERP işletmenin coğrafi olarak farklı bölgelerde bulunan fabrikalarının, bunların tedarikçi firmalarının ve dağıtım merkezle…

Tamamını Oku...

OEE Nedir?…

OEE Nedir?… (37509)

2014-10-14 17:32:00

OEE Overall Equipment Effectiveness Toplam Ekipman Etkinliği Üretim proseslerinin ( makinelerin, üretim merkezlerinin, montaj hatlarının vs.) etkinliği ni gözlemleyen ve geliştiren en iyi ölçüm me­tod…

Tamamını Oku...

İleri Planlama ve Çizelgeleme…

İleri Planlama ve Çizelgeleme… (18065)

2012-02-09 20:11:44 İleri Planlama ve Çizelgeleme

İleri Üretim Çizelgeleme YazılımıIPS ÖZET Türkiye'deki işletmeler, rekabetçi güçlerini koruyabilmek için, verimliliklerini arttırmak ve çok adette ufak partili siparişin hızlı teslimatını ger…

Tamamını Oku...

MRP II Nedir?…

MRP II Nedir?… (27066)

2012-02-09 19:19:57

Üretim Kaynakları Planlaması (ÜKP) Manufacturing Resource Planning (MRP II) MRP II, bir imalat firmasının tüm kaynaklarının etkin olarak planlanması yöntemidir. Gerçek bir firmayı, her faaliyetin e…

Tamamını Oku...

MRP Nedir?…

MRP Nedir?… (75127)

2012-02-09 19:17:12

Malzeme İhtiyaç Planı (MIP) Material Requirements Planning (MRP) Malzeme İhtiyaç Planlama sistemi, envanter yatırımlarını minimize etmek, üretimi ve etkenliği arttırmak ve alıcıya yapılan hizmeti g…

Tamamını Oku...

Üretim Yönetiminin Tarihsel Süreci…

Üretim Yönetiminin Tarihsel Süreci… (51012)

2012-02-09 19:17:12

Üretim Yönetiminin Tarihsel Süreci İngilizcede "imalat/üretim" kelimesinin karşılığı olan "manufacture", latince kökenli manus (el) ve  fact pmak) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedi…

Tamamını Oku...

Gelecekte…

Gelecekte… (7492)

2012-02-08 19:53:13

GELECEKTE İŞ YAZILIMLARI ÖLECEK Mİ? YAZILIMCILIK MESLEĞİ OLMAYACAK MI?    dünyasında verimlilik artışı, daha az maliyetli iş, tam zamanında ve hatasız üretim gibi hedeflere ulaşılmasını…

Tamamını Oku...

Fabrikaların Yazılım Projeleri Sorunları Çözmüyor…

Fabrikaların Yazılım Projeleri Sorunları Çözmüyor… (7690)

2012-02-08 19:53:13

Fabrikaların Yazılım Projeleri Sorunları Çözmüyor En yaygın yanlış: Üretim işletmelerinde (fabrikalar) temel sorunların ne olduğu ve nasıl çözüleceği bilinmiyor. Bu sorunları çözeceği düşünülen…

Tamamını Oku...