Tekstil sektöründe stok maliyeti, verimsiz süreçler, düşük randımanlar, üretim ve iş gücü kayıpları, standartsızlık, bilgiye hızlı ve istenildiğinde ulaşamama gibi sorunları yok eden ürün ve hizmetlerimiz ile; Organizasyonu hızlı hareket edebilen, çevik, standartları kesinleşmiş, verimlilik sorunlarını göz önüne seren aktif bir yapıya dönüştürürüz.
Bunu yaparken de işletmenizin kendi kaynaklarını kullanır. Kendi personelinizi ve yöneticilerinizi kullanarak bu sistemleri kurmanızı sağlarız. Yalın teknik ve metodlarımız ile Kısa sürede kullanıma geçirerek mutlu ve başarılı bir organizasyon oluşturmanıza katkıda bulunuruz.

Dokuma, boya, baskı, iplik, örme, konfeksiyon gibi birbirinden farklı işleyişler gösteren ve izlenebilirliğin önem taşıdığı tekstil sektöründe Yalın Yazılım ürünleriyle tüm süreçler ve çözümler birbiri ile entegre olur.
Bugünü ve yarını ilgilendiren çözümleri istediğiniz zaman kurmanıza imkan tanır. Yatırımınızı korur ve toplam sahip olma maliyetini en aza indirger.

 

Sektörün Detayları

Ürün izlenebilirliği

El terminalleri ile müşteri siparişlerinin takibi sağlanır, barkodlu üretim emirleri ile operasyonel takiple müşterinin termin sorularına hızlı cevap verilmesini sağlar, zaman tasarrufu sağlanarak departmanlar arası iletişimi minimuma indirir, sistemden verileri görülebilir.

Fason Takibi

İşletme dışında yapılan faaliyetlerin takibini sağlar, fason işletmelerin yönetilmesini kolaylaştırır. Fason üretim iş emirleri, sevk irsaliyeleri hazırlanmasını sağlar.

Kumaş Kalite Kontrol Sistemi

Kumaş Kalite Kontrol işleminin bilgisayar destekli yapılmasını sağlayan sistemdir. Kumaş özelliklerinin, metre, hata, hata koordinatı, en, ağırlık bilgilerinin bilgisayar ortamda bir veri tabanına aktarılmasını sağlar ve barkodlu etiket oluşturur. İstenildiği zaman İş Emri, Sipariş, Müşteri, Top Numarası, Barkod Numarası, Kumaş özellikleri ile geçmiş bilgilere ulaşılıp raporlar ve analizler yapılmasını sağlar.

Fire Takibi ve Hesaplamaları

Tekstilde işlenmeye gelen hammadde ürünlerde, operasyonlar tamamlandıkça belirli fire ve zaiyat oranları oluşmaktadır. Bu fireler ciddi maliyetler oluşturmakta ve üretim yapılırken hesaplamalara katılarak gerçeğe yakın işlemler yapılmasını sağlamaktadır.

Partileme (işlerin birleştirilmesi)

Sipariş girişinden başlayarak makinelere iş atamaya kadar, mevcut işlerin operasyonlarının gruplanmasını sağlar. İşlerin doğru bir şekilde dağıtılmasına olanak vererek doğru maliyet analizi için veri oluşturur.

Varyant kullanımı

Farklı özelliklere sahip siparişlerin kontrol ve yönetimini sağlayan sistemdir. Her bir konfigürasyon için sisteme girilecek stok kartı, ürün ağacı ve rota gibi kayıtların minimuma indirilmesini sağlar. Buna bağlı olarak tüm süreçlerdeki işlemleri kolaylaştırır, her türlü varyant özelliğine göre rapor alınmasını sağlar.

Hızlı sipariş girilmesi

Siparişlerin fazla ve çeşitli olması, sipariş girişlerinin yavaş olmasına sebep olur. Hızlı sipariş girişi ekranı ile kullanıcıların veri giriş süreleri azaltılmıştır.

Üretim Makineleri Veri Toplama ve Yönetimi

Üretim Sistemi içerisindeki makine ve teçhizattan elektronik ortama bilgi alınabilmesi uygun olan veya bu hale getirilmesi mümkün olanlarından bir proje çerçevesinde çalışma, duruş, arıza, hata, sarfiyat, elektrik-su-doğalgaz-vs. tüketim gibi bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin sürekli ya da kesikli olarak bilgisayar ortamında oluşturulacak bir veri tabanına aktarılması, istendiğinde on-line veya özet rapor olarak gösterilmesini sağlar.

Kapasite Planlama

Alınan siparişleri yerine getirmek için gerekli olan kapasitenin belirlenmesi gerekir. Siparişleri belli periyodlara dağıtma problemi kısa dönemli bir ana üretim planlama problemidir. Siparişler periyodlara dağıtıldıktan sonra, her periyod kendi içerisinde çizelgelenir. Burada gerçekleştirilen çalışma ise, çizelgeleme probleminin basitleştirilmesidir. Bu şekilde çizelgeleme probleminin çözümü hızlanmış olur.

 

Kimya sektöründe anlık stok yönetimi ve laboratuvar, arge süreç yönetimi, kontrol edilebilir maliyetler,  verimsiz süreçler, hedeflenen süre kontrolü, üretim ve iş gücü kayıpları, fason yönetimi ve termin sorunlarını yok  eden ürün ve hizmetlerimiz ile; Organizasyonu hızlı hareket edebilen, çevik, standartları kesinleşmiş, verimlilik sorunlarını göz önüne seren aktif bir yapıya dönüştürürüz. 
Bunu yaparken de işletmenizin kendi kaynaklarını kullanır. Kendi personelinizi ve yöneticilerinizi kullanarak bu sistemleri kurmanızı sağlarız. Yalın teknik ve metodlarımız ile Kısa sürede kullanıma geçirerek mutlu ve başarılı bir organizasyon oluşturmanıza katkıda bulunuruz.

Kimya sektöründe Yalın Yazılım ürünleriyle tüm süreçler ve çözümler birbiri ile entegre olur. 
Bugünü ve yarını ilgilendiren çözümleri istediğiniz zaman kurmanıza imkan tanır. Yatırımınızı korur ve toplam sahip olma maliyetini en aza indirger.

 

Sektörün Detayları

Arge Süreç Yönetimi

Ürün reçeteleri, ürün denemeleri ve numune süreçlerinin entegre izlenebilirliği ile hatasız ve istatiksel arge süreç yönetimi sağlanır. Barkodlu üretim emirleri ile operasyonel takiple sürekli proses kontrolü gerçekleştirilir. Tüm üretim reçetelerindeki değişimler ve arşivleme gizlilik içinde yetkili bölümlerce anlık bilgi ile kontrol altında tutulur.

 

Üretim Çizelgeleme 

Her Kimya Ürünü yeni bir arge sürecine sahip olduğundan hedeflenen süre ve maliyetten sapmalar kontol altında tutulmalıdır. Bu amaçla numune, arge, üretim süreçlerinde sürekli siparişlerin  durumlarının değişen şartlara göre en iyilenerek yeniden sıralanması ve önceliklendirilmesi gereklidir. Böylelikle mevcut kaynakların kullanımının en iyilenmesi ve yeni projelerin terminlerinin otomatik verilebilmesi sağlanır. 

Fason Takibi

İşletme dışında yapılan faaliyetlerin takibini sağlar, fason işletmelerin yönetilmesini kolaylaştırır. Fason üretim iş emirleri, sevk irsaliyeleri hazırlanmasını sağlar.

Süreç içi Kalite Kontrol Sistemi

Kalite Kontrol işleminin bilgisayar destekli yapılmasını sağlayan sistemdir. Kontrol özelliklerinin bilgisayar ortamda bir veri tabanına aktarılmasını sağlar ve otomatik ambar hareketleri  oluşturur. İstenildiği zaman İş Emri, Referans, Sipariş, Müşteri, Seri numarası, Barkod Numarası, referans özellikleri ile geçmiş bilgilere ulaşılıp istatistiksel raporlar ve analizler yapılmasını sağlar.

Reçete Takibi

Projenin reçetelerin tarih ve reçete numarasında takibi ve birbirleri ile olan ilişkilerinin izlenmesini  sağlar. Buna bağlı olarak tüm süreçlerdeki izlenebilirliliği kolaylaştırır, reçete raporlarıının alınmasını sağlar.

Hızlı Reçete girilmesi

Reçetenin daha önceki bir reçeteden kopyalanarak hızla üretime verilmesini veya planlamaya alınmasını sağlar. Kopyalama özellikleri sayesinde otomatik ürün ağaçlarını ve rotalarını oluşturur.

Üretim den Veri Toplama ve Yönetimi

Üretim Sistemi içerisindeki makine ve insandan elektronik ortama bilgi alınabilmesi uygun olan veya bu hale getirilmesi mümkün olanlarından bir proje çerçevesinde çalışma, duruş, arıza, hata, sarfiyat, elektrik-su-doğalgaz-vs. tüketim gibi bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin sürekli ya da kesikli olarak bilgisayar ortamında oluşturulacak bir veri tabanına aktarılması, istendiğinde on-line veya özet rapor olarak gösterilmesini sağlar.

Kapasite Planlama

Alınan siparişleri yerine getirmek için gerekli olan kapasitenin belirlenmesi gerekir. Siparişleri belli periyodlara dağıtma problemi kısa dönemli bir ana üretim planlama problemidir. Siparişler periyodlara dağıtıldıktan sonra, her periyod kendi içerisinde çizelgelenir. Burada gerçekleştirilen çalışma ise, çizelgeleme probleminin basitleştirilmesidir. Bu şekilde çizelgeleme probleminin çözümü hızlanmış olur.

Makina sektöründe stok maliyeti, verimsiz süreçler, düşük randımanlar, üretim ve iş gücü kayıpları, standartsızlık, bilgiye hızlı ve istenildiğinde ulaşamama gibi sorunları yok eden ürün ve hizmetlerimiz ile; Organizasyonu hızlı hareket edebilen, çevik, standartları kesinleşmiş, verimlilik sorunlarını göz önüne seren aktif bir yapıya dönüştürürüz. 
Bunu yaparken de işletmenizin kendi kaynaklarını kullanır. Kendi personelinizi ve yöneticilerinizi kullanarak bu sistemleri kurmanızı sağlarız. Yalın teknik ve metodlarımız ile Kısa sürede kullanıma geçirerek mutlu ve başarılı bir organizasyon oluşturmanıza katkıda bulunuruz.

Makina sektöründe Yalın Yazılım ürünleriyle tüm süreçler ve çözümler birbiri ile entegre olur. 
Bugünü ve yarını ilgilendiren çözümleri istediğiniz zaman kurmanıza imkan tanır. Yatırımınızı korur ve toplam sahip olma maliyetini en aza indirger.

 

Sektörün Detayları

Ürün izlenebilirliği

El terminalleri ile müşteri siparişlerinin takibi sağlanır, barkodlu üretim emirleri ile operasyonel takiple müşterinin termin sorularına hızlı cevap verilmesini sağlar, zaman tasarrufu sağlanarak departmanlar arası iletişimi minimuma indirir, sistemden verileri görülebilir.

Fason Takibi

İşletme dışında yapılan faaliyetlerin takibini sağlar, fason işletmelerin yönetilmesini kolaylaştırır. Fason üretim iş emirleri, sevk irsaliyeleri hazırlanmasını sağlar.

Süreç içi Kalite Kontrol Sistemi

Kalite Kontrol işleminin bilgisayar destekli yapılmasını sağlayan sistemdir. Kontrol özelliklerinin bilgisayar ortamda bir veri tabanına aktarılmasını sağlar ve otomatik ambar hareketleri  oluşturur. İstenildiği zaman İş Emri, Referans, Sipariş, Müşteri, Seri numarası, Barkod Numarası, referans özellikleri ile geçmiş bilgilere ulaşılıp istatistiksel raporlar ve analizler yapılmasını sağlar.

Fire Hurda Takibi 

Makinade işlenmeye gelen hammadde ürünlerde, operasyonlar tamamlandıkça belirli fire ve hurda oranları oluşmaktadır. Bu fire ve hurdalar ciddi maliyetler oluşturmakta ve üretim yapılırken hesaplamalara katılarak gerçeğe yakın işlemler yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca hurda satışından elde edilen gelirlerin takibinin yapılmasıda önemli bir detaydır.

Montaj

Montaj operasyonlarında birçok iş emirinin çıktısı bu operasyonda birleştirilir. Bu operasyonda otomasyon veya el ile yapılan montaj işleminin iş emirlerii ve maliyetlerin ayrı iş emirlerine dağıtılması ve bu detayda izlenmesi sağlanır. 

Konfiguratör kullanımı

Farklı özelliklere sahip siparişlerin kontrol ve yönetimini sağlayan sistemdir. Her bir konfigürasyon için sisteme girilecek stok kartı, ürün ağacı ve rota gibi kayıtların minimuma indirilmesini sağlar. Buna bağlı olarak tüm süreçlerdeki işlemleri kolaylaştırır, her türlü varyant özelliğine göre rapor alınmasını sağlar.

Hızlı sipariş girilmesi

Siparişlerin fazla ve çeşitli olması, sipariş girişlerinin yavaş olmasına sebep olur. Hızlı sipariş girişi ekranı ile kullanıcıların veri giriş süreleri azaltılmıştır. Arkasında detaylı bir otomatiklik algoritması sayesinde oluşturulması gereken ürün ağaçları ve kod oluşumları kullanıcıya iş bırakmadan oluşur.

Üretim Makineleri Veri Toplama ve Yönetimi

Üretim Sistemi içerisindeki makine ve teçhizattan elektronik ortama bilgi alınabilmesi uygun olan veya bu hale getirilmesi mümkün olanlarından bir proje çerçevesinde çalışma, duruş, arıza, hata, sarfiyat, elektrik-su-doğalgaz-vs. tüketim gibi bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin sürekli ya da kesikli olarak bilgisayar ortamında oluşturulacak bir veri tabanına aktarılması, istendiğinde on-line veya özet rapor olarak gösterilmesini sağlar.

Kapasite Planlama

Alınan siparişleri yerine getirmek için gerekli olan kapasitenin belirlenmesi gerekir. Siparişleri belli periyodlara dağıtma problemi kısa dönemli bir ana üretim planlama problemidir. Siparişler periyodlara dağıtıldıktan sonra, her periyod kendi içerisinde çizelgelenir. Burada gerçekleştirilen çalışma ise, çizelgeleme probleminin basitleştirilmesidir. Bu şekilde çizelgeleme probleminin çözümü hızlanmış olur.

 

Mobilya sektöründe stok maliyeti, verimsiz süreçler, düşük randımanlar, üretim ve iş gücü kayıpları, standartsızlık, bilgiye hızlı ve istenildiğinde ulaşamama gibi sorunları yok eden ürün ve hizmetlerimiz ile; Organizasyonu hızlı hareket edebilen, çevik, standartları kesinleşmiş, verimlilik sorunlarını göz önüne seren aktif bir yapıya dönüştürürüz.
Bunu yaparken de işletmenizin kendi kaynaklarını kullanır. Kendi personelinizi ve yöneticilerinizi kullanarak bu sistemleri kurmanızı sağlarız. Yalın teknik ve metodlarımız ile Kısa sürede kullanıma geçirerek mutlu ve başarılı bir organizasyon oluşturmanıza katkıda bulunuruz.

Mobilya sektöründe Yalın Yazılım ürünleriyle tüm süreçler ve çözümler birbiri ile entegre olur.
Bugünü ve yarını ilgilendiren çözümleri istediğiniz zaman kurmanıza imkan tanır. Yatırımınızı korur ve toplam sahip olma maliyetini en aza indirger.

 

Sektörün Detayları

Ürün izlenebilirliği

El terminalleri ile müşteri siparişlerinin takibi sağlanır, barkodlu üretim emirleri ile operasyonel takiple müşterinin termin sorularına hızlı cevap verilmesini sağlar, zaman tasarrufu sağlanarak departmanlar arası iletişimi minimuma indirir, sistemden verileri görülebilir.

Fason Takibi

İşletme dışında yapılan faaliyetlerin takibini sağlar, fason işletmelerin yönetilmesini kolaylaştırır. Fason üretim iş emirleri, sevk irsaliyeleri hazırlanmasını sağlar.

Süreç içi Kalite Kontrol Sistemi

Kalite Kontrol işleminin bilgisayar destekli yapılmasını sağlayan sistemdir. Kontrol özelliklerinin bilgisayar ortamda bir veri tabanına aktarılmasını sağlar ve otomatik ambar hareketleri  oluşturur. İstenildiği zaman İş Emri, Referans, Sipariş, Müşteri, Seri numarası, Barkod Numarası, referans özellikleri ile geçmiş bilgilere ulaşılıp istatistiksel raporlar ve analizler yapılmasını sağlar.

Fire Hurda Takibi 

Mobilya sektöründe  gelen hammadde ürünlerde, operasyonlar tamamlandıkça belirli fire ve hurda oranları oluşmaktadır. Bu fire ve hurdalar ciddi maliyetler oluşturmakta ve üretim yapılırken hesaplamalara katılarak gerçeğe yakın işlemler yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca hurda satışından elde edilen gelirlerin takibinin yapılmasıda önemli bir detaydır.

Parti Birleştirme

Özelliklli operasyonlarda birçok iş emirinin aynı operasyonda birleştirilmesi ve maliyetlerin ayrı iş emirlerine dağıtılması ve bu detayda izlenmesi sağlanır. 

Konfiguratör kullanımı

Farklı özelliklere sahip siparişlerin kontrol ve yönetimini sağlayan sistemdir. Her bir konfigürasyon için sisteme girilecek stok kartı, ürün ağacı ve rota gibi kayıtların minimuma indirilmesini sağlar. Buna bağlı olarak tüm süreçlerdeki işlemleri kolaylaştırır, her türlü varyant özelliğine göre rapor alınmasını sağlar.

Hızlı sipariş girilmesi

Siparişlerin fazla ve çeşitli olması, sipariş girişlerinin yavaş olmasına sebep olur. Hızlı sipariş girişi ekranı ile kullanıcıların veri giriş süreleri azaltılmıştır. Arkasında detaylı bir otomatiklik algoritması sayesinde oluşturulması gereken ürün ağaçları ve kod oluşumları kullanıcıya iş bırakmadan oluşur.

Üretim Makineleri Veri Toplama ve Yönetimi

Üretim Sistemi içerisindeki makine ve teçhizattan elektronik ortama bilgi alınabilmesi uygun olan veya bu hale getirilmesi mümkün olanlarından bir proje çerçevesinde çalışma, duruş, arıza, hata, sarfiyat, elektrik-su-doğalgaz-vs. tüketim gibi bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin sürekli ya da kesikli olarak bilgisayar ortamında oluşturulacak bir veri tabanına aktarılması, istendiğinde on-line veya özet rapor olarak gösterilmesini sağlar.

Kapasite Planlama

Alınan siparişleri yerine getirmek için gerekli olan kapasitenin belirlenmesi gerekir. Siparişleri belli periyodlara dağıtma problemi kısa dönemli bir ana üretim planlama problemidir. Siparişler periyodlara dağıtıldıktan sonra, her periyod kendi içerisinde çizelgelenir. Burada gerçekleştirilen çalışma ise, çizelgeleme probleminin basitleştirilmesidir. Bu şekilde çizelgeleme probleminin çözümü hızlanmış olur.

 

Otomotiv sektöründe stok maliyeti, verimsiz süreçler, düşük randımanlar, üretim ve iş gücü kayıpları, standartsızlık, bilgiye hızlı ve istenildiğinde ulaşamama gibi sorunları yok eden ürün ve hizmetlerimiz ile; Organizasyonu hızlı hareket edebilen, çevik, standartları kesinleşmiş, verimlilik sorunlarını göz önüne seren aktif bir yapıya dönüştürürüz.
Bunu yaparken de işletmenizin kendi kaynaklarını kullanır. Kendi personelinizi ve yöneticilerinizi kullanarak bu sistemleri kurmanızı sağlarız. Yalın teknik ve metodlarımız ile Kısa sürede kullanıma geçirerek mutlu ve başarılı bir organizasyon oluşturmanıza katkıda bulunuruz.

Otomotiv sektöründe Yalın Yazılım ürünleriyle tüm süreçler ve çözümler birbiri ile entegre olur.
Bugünü ve yarını ilgilendiren çözümleri istediğiniz zaman kurmanıza imkan tanır. Yatırımınızı korur ve toplam sahip olma maliyetini en aza indirger.

 

Sektörün Detayları

Ürün izlenebilirliği

El terminalleri ile müşteri siparişlerinin takibi sağlanır, barkodlu üretim emirleri ile operasyonel takiple müşterinin termin sorularına hızlı cevap verilmesini sağlar, zaman tasarrufu sağlanarak departmanlar arası iletişimi minimuma indirir, sistemden verileri görülebilir.

Fason Takibi

İşletme dışında yapılan faaliyetlerin takibini sağlar, fason işletmelerin yönetilmesini kolaylaştırır. Fason üretim iş emirleri, sevk irsaliyeleri hazırlanmasını sağlar.

Süreç içi Kalite Kontrol Sistemi

Kalite Kontrol işleminin bilgisayar destekli yapılmasını sağlayan sistemdir. Kontrol özelliklerinin bilgisayar ortamda bir veri tabanına aktarılmasını sağlar ve otomatik ambar hareketleri  oluşturur. İstenildiği zaman İş Emri, Referans, Sipariş, Müşteri, Seri numarası, Barkod Numarası, referans özellikleri ile geçmiş bilgilere ulaşılıp istatistiksel raporlar ve analizler yapılmasını sağlar.

Fire Hurda Takibi 

Otomotivde işlenmeye gelen hammadde ürünlerde, operasyonlar tamamlandıkça belirli fire ve hurda oranları oluşmaktadır. Bu fire ve hurdalar ciddi maliyetler oluşturmakta ve üretim yapılırken hesaplamalara katılarak gerçeğe yakın işlemler yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca hurda satışından elde edilen gelirlerin takibinin yapılmasıda önemli bir detaydır.

Parti Birleştirme

Özelliklli operasyonlarda birçok iş emirinin aynı operasyonda birleştirilmesi ve maliyetlerin ayrı iş emirlerine dağıtılması ve bu detayda izlenmesi sağlanır. 

Konfiguratör kullanımı

Farklı özelliklere sahip siparişlerin kontrol ve yönetimini sağlayan sistemdir. Her bir konfigürasyon için sisteme girilecek stok kartı, ürün ağacı ve rota gibi kayıtların minimuma indirilmesini sağlar. Buna bağlı olarak tüm süreçlerdeki işlemleri kolaylaştırır, her türlü varyant özelliğine göre rapor alınmasını sağlar.

Hızlı sipariş girilmesi

Siparişlerin fazla ve çeşitli olması, sipariş girişlerinin yavaş olmasına sebep olur. Hızlı sipariş girişi ekranı ile kullanıcıların veri giriş süreleri azaltılmıştır. Arkasında detaylı bir otomatiklik algoritması sayesinde oluşturulması gereken ürün ağaçları ve kod oluşumları kullanıcıya iş bırakmadan oluşur.

Üretim Makineleri Veri Toplama ve Yönetimi

Üretim Sistemi içerisindeki makine ve teçhizattan elektronik ortama bilgi alınabilmesi uygun olan veya bu hale getirilmesi mümkün olanlarından bir proje çerçevesinde çalışma, duruş, arıza, hata, sarfiyat, elektrik-su-doğalgaz-vs. tüketim gibi bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin sürekli ya da kesikli olarak bilgisayar ortamında oluşturulacak bir veri tabanına aktarılması, istendiğinde on-line veya özet rapor olarak gösterilmesini sağlar.

Kapasite Planlama

Alınan siparişleri yerine getirmek için gerekli olan kapasitenin belirlenmesi gerekir. Siparişleri belli periyodlara dağıtma problemi kısa dönemli bir ana üretim planlama problemidir. Siparişler periyodlara dağıtıldıktan sonra, her periyod kendi içerisinde çizelgelenir. Burada gerçekleştirilen çalışma ise, çizelgeleme probleminin basitleştirilmesidir. Bu şekilde çizelgeleme probleminin çözümü hızlanmış olur.

 

Sayfa 1 / 2