U.Ü. Gemlik MYO Müdür Mesajı

MÜDÜR MESAJI

Sevgili Öğrenci Adaylarımız,

Bilindiği gibi bir ülkenin gelişmesini etkileyen faktörlerin başında, eğitilmiş insan gücü gelir. Bu ise, iyi planlanmış bir eğitimle mümkün olabilir. Öğrencilere seçtikleri alanda teknik, uygulamalı ve teorik bilgileri tam anlamıyla verebilecek ve gerçek anlamda işgücünü yetiştirecek özellikte kurumlardan biri de Meslek Yüksekokullarıdır.

Günümüzde mesleki eğitimin önemi oldukça artmış olmasına rağmen, istenilen düzeye henüz ulaşılamamıştır. DPT’nin 8. Beş yıllık kalkınma planında %65 mesleki eğitim hedefi öngörülmüş, gerçekte bu oran %23 düzeyinde kalmıştır. Bu sonuç, sizin için şu anlama gelmektedir; Henüz ihtiyacı karşılayacak düzeyde nitelikli eleman sayısına ulaşılmadığı için, her birinizin mezun olduğunuzda iş bulma şansı yüksek olacaktır. Bu nedenle seçtiğiniz dalda en iyi nitelikleri kazanmış olarak mezun olmak için çaba harcamalısınız.

Yüksekokulumuzda, 2009-2010 Öğretim yılında öğrencisi bulunan 6 programda 35 öğretim elemanı ve 494 öğrenci(254 kız ve 240 erkek öğrenci) ile eğitim öğretim faaliyetine devam edilmiştir. Meslek Yüksekokulumuzun Deniz ve Liman İşletmeciliği programı için Borusan Lojistik T.A.Ş. ile Üniversite-Sanayi işbirliği anlaşması 21/07/2009 tarihinde imzalanmıştır. Bu protokol, Deniz ve Liman İşletmeciliği programının son sınıf öğrencilerinin, haftada 3 gün Yüksekokulumuzda teorik eğitim, 2 gün ise Borusan Lojistik İşletmesinde uygulamalı eğitim görmesi şeklinde yürütülecektir.

Dış Ticaret Programı son sınıf öğrencilerimiz, şirketlerle yapılan görüşmeler sonucunda, şirketlerde uygulamalı eğitim görmektedirler.

Yeni eğitim-öğretim yılından itibaren, Harita ve Kadastro, Bahçe Tarımı ve Gıda Teknolojisi son sınıf öğrencilerimiz de haftada en az bir gün olmak üzere, ilgili kamu kurumlarında veya şirketlerde uygulamalı eğitim göreceklerdir. Bilgisayar Programcılığı Programımız öğrencileri için de, YALIN YAZILIM şirketi(http://www.yalin.com.tr) ile işbirliği çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda, şirketlerin ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetiştirilmesi gerçekleştirilerek, öğrencilerimizin kolaylıkla iş bulması sağlanacaktır.

Yeni eğitim-öğretim yılında, Makine Programına da öğrenci alınacaktır. Bu programımız için, Borusan Makine, Borçelik, Borusan Mannesmann ve Çimtaş şirketleri ile Üniversite-Sanayi işbirliği anlaşması yapılması planlanmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuza sizleri bekler, başarılı ve mutlu bir öğrencilik hayatı dilerim.

Prof.Dr. Kemal Sulhi GÜNDOĞDU