Medikal

Medikal sektöründe faaliyet gösteren firmaların başarısında, satın alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi önemli rol oynuyor. Aslında bu sorun, neredeyse tüm şirketlerin genel sorunudur. Çünkü şirketler, öncelikli olarak, para kazanacağı yani satışını gerçekleştireceği ürünlerin, satın alma süreçlerini yönetmek isterler. Ancak, paranın, sadece satış yapılarak değil, giderlerin,üretim maliyetlerinin,stokların, üretimin doğru şekilde planlanarak ve kontrol altına alınarak kazanıldığı çoğu zaman atlanmakta veya önemsenmemektedir.

işletmelerin bu döngüyü sağlamaları ve kurumsal bir yapıya geçiş yapmaları için ilk adım ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)yazılımı ile gerçekleştirmek mümkündür Kurumsal metodlarda üretim yapmak ve kapasitesini artırmak isteyen firmalar için birebir.

IBS ERP sunduğu araçlar ile medikal sektöründe sizi ve ekibinizi destekler:

  • Hammadde planlaması ve kullanımını efektif hale getirin
  • Barkod çözümleri ve depo uygulamaları karmaşık malzeme stoklarının kontrolünü sağlayın
  • Departmanlar arası iş birliğini arttırın
  • Yeni üretim için gereken koşulların yönetimini sağlayın
  • Set ürünlerinizi tanımlayın ve ister set olarak, ister setin bir parçası olarak ürünlerinizin kayıtlarını tutun
  • Eksik parça sevkiyatının önüne geçin
  • Üretim ve dağıtım süreçlerinde yüksek izlenebilirlik sağlayın
  • ÜTS sistemi entegrasyonu ile cihaz ve hareket bildirimlerinizi aktarın